လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူဆောင်ရွက်သည့် မူဆယ်မြို့တွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအနက် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အနေဖြင့် တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အောင်မြင်ပြီး အချို့လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

စက်မှုလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ တင်ဒါအောင်မြင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုလမ်းသည် မူဆယ်မြို့၊ ကောင်းမူးတုံရပ်ကွက်၊ ဟိုနားနယ်မြေအတွင်းတွင်တည်ရှိပြီး စက်မှုကွက်သစ်သို့ သွားရောက်ရာ အဓိကလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းသည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် တည်ဆောက်သည့်လမ်းဖြစ်ပြီး မူလ ၁၂ ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းမှ ၁၈ ပေ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်သည့်လမ်းဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

• လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
• လုပ်ငန်းတည်နေရာ ဟိုနားနယ်မြေ၊ ကောင်းမူးတုံရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့
• ကွန်ကရစ်လမ်းအရှည် ၁၂၀၀ ပေ
• ကွန်ကရစ်လမ်းအကျယ် ၁၈ ပေ
• ကွန်ကရစ်လမ်းသားအထူ ၈ လက်မ
• ဗြုန်းအခြေခံလွှာအထူ ၉ လက်မ
• လုပ်ငန်းကာလ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ