မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း

မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်၊ ရွှေလီမြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရနှင့် နယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့က အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းကို Singapore State & City Planning ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် ဇုန်အားဖြင့် ၆ ဇုန် ခွဲထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ

  1. New City Centre Zone
  2. Public Facilities Zone
  3. Commercial District Zone
  4. Villas Zone
  5. Luxurious Residential Development Zone
  6. Recreation and Resort Zone တို့ဖြစ်သည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ မြေတိုင်းလုပ်ငန်း၊ မြေသားလုပ်ငန်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ တံတားနှင့် ရေပြွန် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မြေအောက်ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဒီဇိုင်း စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ပြည့်မီစွာ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းကုမ္ပဏီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှတစ်ဆင့် အင်ဂျင်နီယာဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ မြေအရည်အသွေးနှင့် အနေအထား ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျောက်အရည်အသွေးဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် အရည်အသွေး နှင့် ခံနိုင်ဝန် ဆန်းစစ်ခြင်း စသည်များကို သေချာဃနစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံကိန်းဧရိယာ ၃၀၀ ဧက
လုပ်ငန်းပမာဏ
မြေသားလုပ်ငန်း ၇၀၇,၄၆၆ ကျင်း
ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း ၅၈,၀၀၀ ကျင်း
CS-3 ကွန်ကရစ် ၈၁,၈၈၀ ကျင်း
စီမံကိန်းကာလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ
လုပ်ငန်းများ မြေသားလုပ်ငန်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ တံတား၊ ရေပြွန်နှင့် မြေအောက် ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းများ စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။

စီမံကိန်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး မူလက ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပြီးတည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ သို့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရပါသည်။