ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟူသည်

ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Corporate Governance) ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထိန်းချုပ်လမ်းညွှန်ရန်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားဖော်ပြချက်များ ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ပစ္စည်းသွင်းသူများ၊ ဘဏ္ဍာရေး ပံ့ပိုးပေးသူများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ စသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ပါဝင်ပတ်သက်သူ (stakeholders) များအကြား တရားမျှတမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးစွမ်းနိုင်သည့်စနစ် ဟူ၍လည်းဆိုနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များသို့ ရောက်စေနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော မူဘောင်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးခြင်းကြောင့် ယင်းသည် စီမံချက်များမှအစ ထိန်းချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ စွမ်းရည်အကဲဖြတ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများသို့အထိ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များအားလုံးကို လွှမ်းခြုံသည်။

ကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ အရေးပါမှု

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ခိုင်မာသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် မရှိပါက သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် အရာရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံတွင်သာ ရှိနေပါက ထိုအရာရှိ မရှိသောအခါမျိုးတွင် အခြားလူအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နားမလည်တော့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီစီမံအပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အခိုင်အမာ ပြုစုထားပြီး အရာရှိတိုင်း၊ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည်လည်း မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်ထားရန် ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်ရှိသည်။ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် စတင်တည်ထောင်စဉ် ကတည်းကပင် ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ အရေးကြီးပုံကို ကောင်းမွန်စွာ သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ပါဝင် ပတ်သက်သူ (stakeholders) များအကြား တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှု၊ အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံး၏ အကျိုးအမြတ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရေတိုမကြည့် ရေရှည်ကြည့်ပြီး လျော်ကန်သော ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆောင်ရွက်မှု စသည်ဖြင့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို လက်ကိုင်ပြုပြီး စီမံအုပ်ချုပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု မိမိတို့ ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဤစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြီးပြည့်စုံစေရေးအတွက် အစဉ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာသည်။ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများအားလုံး နားလည်စေရန်လည်း သင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ကောင်းမွန်သော ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ကောင်းမွန်လျှင် ကုမ္ပဏီ၏ ယုံကြည်အားကိုးရမှု၊ သမာသမတ်ဖြစ်မှု၊ တာဝန်ကျေပွန်မှု စသည့် အချက်များအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များက ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ အရည်အသွေးရှိသော၊ သမာသမတ်ကျသောစာရင်းစစ်အဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့် ကောင်းမွန်စွာ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာများကို ရရှိစေနိုင်သည့်အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုများကိုလည်း ကင်းစင်စေနိုင်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ဝန်ထမ်းများအား ခံစားပိုင်ခွင့်များကို ထိုက်တန်စွာ ပေးခြင်းသည် အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းအပြောင်းအလဲများကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် ဤကဲ့သို့ အများပြည်သူနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို တိုးပွားစေနိုင်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြလိုပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်းအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည့် တာဝန်ခံအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၁။ ဖွဲ့စည်းမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂ နှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို ဒါရိုက်တာ ၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေအတိုင်း လိုအပ်ချက်ပြည့်မီပြီး ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်တင်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော၊ မိမိတို့၏ ကျရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သော၊ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်နှင့် ပြည့်စုံသော၊ ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားပါသည်။ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် အတိုင်းလည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအတိုင်းလည်းကောင်း လေးစားလိုက်နာပြီး အစုရှယ်ယာရှင်များ အားလုံးအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်မှုတန်ဖိုးကို အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဟူ၍ ခွဲထားသည်။

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ကြီးကြပ် ညွှန်ကြား စီမံအုပ်ချုပ်ရန် တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီအတွင်း အနည်းဆုံး ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၃ နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ မဖြစ်ဖူးသူ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းမဖြစ်ဖူးသူအားသာ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမျိုး မဟုတ်သည့် အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ မူဝါဒချမှတ်ရေးများ၊ ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေးများ စသည့် နေရာမျိုးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ၄ ဦးတွင် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ ၁ ဦးနှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ၃ ဦး ပါဝင်ပါသည်။ ယခင် နှစ်များတွင် ဒါရိုက်တာဦးရေ ပိုများသော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပမာဏ အနေအထားအရ ပိုမိုကျစ်လစ် စေရန် ၄ ဦးဖြင့်သာ ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစံစနစ်အတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ကိုမူ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူအား ခန့်ထားပါသည်။

၂။ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒများ၊ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ကိစ္စရပ်များကို အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ကိုယ်စားအနေဖြင့် စီမံဆုံးဖြတ်ပေးရန် ရွေးချယ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်ထွန်းရေး၊ စီမံခန့်ခွဲ့မှုအဖွဲ့များ ခန့်ထားရေးနှင့် ခန့်ထားမှုရပ်ဆဲရေး၊ ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြီးကြပ်ရေး၊ အမြတ်ဝေစုပမာဏ သတ်မှတ်ရေး၊ မူဝါဒနှင့်မူဘောင်များ ချမှတ်ရေး၊ ခံစားခွင့်များသတ်မှတ်ရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် အများဆုံးတာဝန်ရှိသည်။ ဖော်ပြပါတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ချမှတ်ခြင်း၊ ချမှတ်ထားသည့် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်စေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအတွက် အရင်းအမြစ်များ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိစေရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းများတွင်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။ အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရလျှင် ၁) တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု၊ ၂) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ကြီးကြပ်ပံ့ပိုးမှု၊ ၃) မူဝါဒများချမှတ်မှုနှင့် ၄) မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ပေးမှုတို့ဖြစ်သည်။

၃။ ကျင့်ဝတ်

ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြီးမြောက်စေရန် လိုအပ်သော အချိန်နှင့်ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိရမည် ဖြစ် သည်။ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ ရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအဝေး၊ ပုံမှန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကို တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိပြီး စည်းကမ်းတကျ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များ၊ လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက်လည်း တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုများ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်အတွင်း ကျင်းပသော
(က) ပုံမှန်ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေး၏ ၇၅%
(ခ) အရေးပေါ် ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေး၏ ၆၅% ထက်မနည်းစေဘဲ တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄။ သမာသမတ်ဖြစ်မှု

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည် ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော၊ အမြော်အမြင်ရှိသော၊ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျသော၊ ဘက်မလိုက်သော ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန် လွတ်လပ်သော အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ဖြာလေ့လာမှု၊ ချင့်ချိန် တွက်ချက်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိရမည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည် အခြားဒါရိုက်တာများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီအပေါ် သစ္စာရှိစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည် မိမိတာဝန်နှင့် ပတ်သက်၍ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စများ၊ ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသော ကိစ္စများကို လုံဝငြင်းဆန်ရမည်ဖြစ်ပြီးသမာသမတ်ရှိစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။ ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ

အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှ ဆောင်ရွက်ရသော အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ၎င်း၏အကျိုးစီးပွား တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်ဆောင်ရွက်ရသည့် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သံသယ ရှိဖွယ် အခြေအနေကို ဆိုလိုသည်။

ဒါရိုက်တာသည် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အထက်ပါအခြေ အနေများကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ အခြေအနေ တစ်ခုခုရှိပါက စာရင်းစစ်ကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

အဂတိတိုက်ဖျက်ရေး

အဂတိလိုက်စားခြင်းသည် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ ယုံကြည်သည်။ စီးပွား လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းစောင့်ထိန်းမှုနှင့် တရားဥပဒေ လိုက်နာမှုများ ရှိရမည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြုခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း လုပ်ရပ်များကို ကုမ္ပဏီက လုံးဝ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းတိုင်း စီမံကိန်းတိုင်းသည် တရားမျှတပြီး ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု လုပ်ရပ်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက် အရေးယူနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်သည့် အဂတိတိုက် ဖျက်ရေးမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဌာနများ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပုံစံမျိုးဖြင့် ပေးခြင်း၊ တောင်းခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်းများ မရှိစေရန် အလေးအနက် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှု ကျူးလွန်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ယင်းပြစ်ဒဏ်မျိုး ချမှတ်ခြင်းခံရလျှင် ကုမ္ပဏီအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ဂုဏ်သိက္ခာ ပျက်စီးမှုမျိုး မဖြစ်ရစေရန် ကုမ္ပဏီက အလေးအနက် ကာကွယ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

တရားမဝင် အတွင်းလူ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု တားဆီးရေး

တရားမဝင် အတွင်းလူ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု ဆိုသည်မှာ အများ ပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း မပြုရသေးသော အတွင်းသတင်း အချက်အလက်များကို အတွင်းလူတစ်ဦးဦးက လက်ဦးမှုရယူကာ အစုရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်မှုပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

ယင်းကဲ့သို့ တရားမဝင် အတွင်းလူ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု လုပ်ရပ် သည် ကုမ္ပဏီအပေါ်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ရှယ်ယာဈေးနှုန်း များစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် တရားမဝင် အတွင်းလူ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုများ တားဆီးနိုင်ရန် လိုအပ်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အတည်ပြု သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကြီးသောအတွင်းသတင်း အချက်အလက်များကို အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးမှု မပြုမီ အတွင်းလူများ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုမပြုနိုင်ရန် ကာလတစ်ခုအထိ ပိတ်ထားခြင်း၊ အတွင်းလူများ အစုရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရေးရာဌာနမှ ကြိုတင်အတည်ပြုချက်များ ရယူရန်လိုအပ် ခြင်းစသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုစုထားပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာတိုင်း၊ အရာရှိတိုင်း၊ ဝန်ထမ်းတိုင်း သိရှိနားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်သည်။

အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီအဖြစ် စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းကပင်လုပ်ငန်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ လုပ်ကိုင်မည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချပြီး ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းကို ပြောင်းလဲစေသော သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အပြောင်းအလဲများနှင့် အခြား အရေးပါသော အပြောင်းအလဲများကို အများပြည်သူသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖွင့်ဟချပြခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ အချက်အချာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအပေါ် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုတိုးပွားစေသည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။

အများပြည်သူတို့ ဖွင့်ဟအသိပေးရန် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟအသိပေးရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ၊ ဖွင့်ဟအသိပေးရန် အချိန်တိကျမှု၊ အချက်အလက် ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု စသည်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်နှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးရန် အချက်များကို ခြုံငုံ ဖော်ပြရလျှင် ကုမ္ပဏီ၏

၁။ အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊
၂။ အရေးကြီးအဖြစ်အပျက်နှင့် အပြောင်းအလဲများ နှင့်
၃။ ငွေရေးကြေးရေး အရှုံးအမြတ်များတို့ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဖွင့်ဟအသိပေးမှု၏ အခြေခံသဘာတရား

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးမှုတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံသဘောတရား ၄ ချက်ကို လိုက်နာသည်။ ယင်းတို့မှာ

၁။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
အချက်အလက်များသည် အကောင်းအဆိုး မခွဲခြားဘဲ မှန်ကန်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြစ်ရမည်။
၂။ အချိန်တိကျမှု
ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမရှိစေဘဲ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြစ်ရ မည်။
၃။ မျှတမှု
ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ရှယ်ယာရှင်များအားလုံးအတွက် မျှတမှု ရှိရမည်။
၄။ စဉ်ဆက်မပြတ်မှု
အချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်ဟ အသိပေးမှုမျိုး ဖြစ်ရမည်။

ဖွင့်ဟအသိပေးရန် တာဝန်ရှိသူ

ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်း လိုက်နာမှုရေးရာ အရာရှိက အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးမှုတွင် တာဝန်ရှိသည်။ စည်းကမ်း လိုက်နာမှုရေးရာ အရာရှိသည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ပေးအပ်သော အောက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

 • မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်နှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ဖွင့်ဟအသိပေးမည့် အချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ဆောင် ရွက်ရန်၊
 • အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပေးရန် အချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး နားလည် သိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အား အစီရင်ခံစာ တင်ရန်၊၅) ပြင်ပမီဒီယာနှင့် အများပြည်သူအား ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် တို့ဖြစ်သည်။

အိုင်တီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိန်းခြင်းနှင့် ဘေးဆိုက်မှုများမှ ကယ်ဆယ်ခြင်း

အိုင်တီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို နည်းစနစ်ကျစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံမှု၊ စက်စနစ်များ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ကွန်ပျူတာ စက်စနစ် ပျက်စီးခြင်းသည် အတွင်းအပြင် နှစ်ဌာနမှသဘာဝကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ပျက်စီးနိုင်သည်။ လက်ရှိ ကာလတွင် အရည်အသွေး မြင့်မားသော စက်ပစ္စည်းများ များစွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး ပျက်စီးရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်ဟု ဆိုရသော်လည်း ပျက်းစီးခြင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါက လုပ်ငန်းအတွက် အနည်းနှင့်အများ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အိုင်တီဆိုင်ရာ ဘေးဆိုက်မှုများ ကာကွယ်ရန်နှင့်ကယ်ဆယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော မူဝါဒနှင့် အစီအမံများ ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းမူဝါဒများနှင့်အညီ ပျက်စီးမှုများကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်စေရန် –

 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီသိုလှောင်စက်များအသုံးပြုခြင်း၊
 • အရန်သင့် လျှပ်စစ်မီးစက် ထားရှိခြင်း၊
 • အိုင်တီပစ္စည်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် အခန်းတွင် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း မရှိစေရန် အပူချိန် ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း
 • အိုင်တီအချက်အလက်များကို နေ့စဉ် ဘက်ခ်အပ်လုပ်ခြင်း၊
 • အိုင်တီဝန်ထမ်းများအား သင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို တက်ရောက်သင်ယူစေခြင်း၊
 • ကွန်ပျူတာ စကားဝှက်များထားရှိခြင်းနှင့် စကားဝှက် များကို မကြာမကြာ ပြောင်းပေးခြင်း၊
 • မီးငြိမ်းသတ်ဗူးများ ထားရှိခြင်း၊ မီးငြိမ်းသတ်ဗူးများကို မကြာမကြာ စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့်
 • အဆောက်အအုံတွင်းသို့ သက်ဆိုင်သူများသာ ဝင်ရောက် နိုင်စေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းချိန် ကာကွယ်မှု ဆောင်ရွက်ချက်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝသည် များသောအားဖြင့် စက်ယန္တရားများဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် လုပ်ငန်း မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ယန္တရားများ ချွတ်ယွင်းခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယန္တရားများ ချွတ်ယွင်းချိန် မရှိစေရန် သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းချိန် နည်းပါးစေရန် ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် ချွတ်ယွင်းချိန် ကာကွယ်တားဆီးခြင်း မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ပြီး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများအားတာဝန်ပေးအပ်ပြီး အနီးကပ် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေး မှုများမှာ –

 • လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း၊
 • အမှတ်တံဆိပ်တူ စက်ပစ္စည်းများသာ ဦးစားပေး ဝယ်ယူ အသုံးပြုခြင်း၊
 • လိုအပ်လျှင် ချက်ချင်း ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်မည့် အရောင်းဌာနများကို စာရင်းပြုစုထားခြင်း၊
 • စက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ ကို သုံးသပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊
 • စက်ယန္တရားများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 • လိုအပ်လျှင် စက်ယန္တရား၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမှ စက်ပြုပြင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ငှားရမ်းအသုံးပြု
  ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

စက်ယန္တရားများ ချွတ်ယွင်းခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ လိုအပ်သလောက် ခရီးမရောက်နိုင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီ ၏ လုပ်ငန်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို နစ်နာစေနိုင်သည်။ စက်ယန္တရားများကို ပြုပြင်ရာတွင် အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှု ပိုမိုရရှိစေရန် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှ စက်ပြုပြင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ငှားရမ်း အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ရှိသူ

လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်မှု မဖြစ်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရပ်တန့်မှုအား အရေးပေါ် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း ဌာနတိုင်း၏ စီမံခန့်ခွဲသူများတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင် ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူမှုတွင် ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးစေရန်အတွက်ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဝယ်ယူမှု မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုစုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းများကို အရင်စစ်ဆေးသုံးသပ်သည်။ အရည်အသွေးတူ၊ ဈေးနှုန်းတူလျှင် အရစ်ကျဖြစ် ပေးချေနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စသည့် အခြားအခွင့်အရေးများကို ထည့်တွက်စဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ အခွင့်အရေး ပိုပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူထံမှ ဦးစားပေး ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် ဈေးနှုန်းချိုသာမှု တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးစားပေးဝယ်ယူခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေရှည်ကုန်ကျမှုစရိတ်ကိုပါ ထည့်တွက်စဉ်းစားပြီးမှ ဝယ်ယူသည်။

စီမံကိန်းအလိုက် လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသည်အထိ ပစ္စည်းများဝယ်ယူတင်သွင်းရမည့် ကိစ္စမျိုးတွင် ပစ္စည်းဈေးနှုန်း အတက်အကျဖြစ်ခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ပုံသေဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းဝယ်မှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။

တာဝန်ရှိသူ

စီမံခန့်ခွဲသည့် အရာရှိများအားလုံး ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ယင်း၏ ဈေးကွက်များကို နားလည်ရမည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူ ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစဉ်မပြတ် လေ့လာသင်ယူမှု ရှိနေရမည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲ့မှု

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေး သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပေါ် များစွာ မူတည်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သည်။ လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းအင်အားကို ရှာဖွေခေါ်ယူခြင်း၊ လက်ရှိဝန်ထမ်းများကို လူမှန် နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမံခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား ထိုက်တန်သည့် ခံစားခွင့်ကို စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်ရေး၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရေး စသည့် အရေးပေါင်းများစွာကို စီမံခန့်ခွဲရခြင်းသည် လွယ်ကူသည့် ကိစ္စရပ် မျိုးမဟုတ်ပေ။ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်နိုင်ရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုသည်။

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီသည်လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်၏ မူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြုစု ထားပြီးဖြစ်သည်။ ယင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ –

ဝန်ထမ်းများအားလုံး

 • ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နားလည် သိရှိစေရန်၊
 • ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်း အချက်အလက် များကို အကျွမ်းတဝင် ရှိစေရန်၊
 • လုပ်ငန်း တိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် တက်ညီ လက်ညီ ပူးပေါင်းကြိုးစား လုပ်ဆောင်ကြရန်၊
 • ကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်းများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၏ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊ ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဝန်ထမ်းတိုင်း နားလည်သိရှိနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ် ပြုစုပြီး ဝန်ထမ်းများအား ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရာထူးဆက်ခံမည့်သူကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲရေးအရာရှိများ၏ ရာထူးနေရာဆက်ခံမည့်သူများကို ရှာဖွေ ပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် ခဲယဉ်းသည့် တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ၂-နှစ် တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ရာ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ရာထူးဆက်ခံမည့်သူကို ဆုံးဖြတ် ရွေး ချယ်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်သူများအားလုံးအတွက် အရေးပါသော ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီသည် အလားအလာရှိသူများအတွက် ဆက်ခံမည့်ရာထူးနှင့် သင့်လျော်သော ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင် ပေးမှုများကို စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွင် အဓိကတာဝန်ရှိခြင်းကြောင့် ရာထူးဆက်ခံမည့်သူ များကို ပြုစုပျိုးထောင် ရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်း ယင်း၏ အရေးပါသော တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အရာရှိများ အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ဆက်ခံမည့်သူကို ပြုစုပျိုးထောင် ရွေချယ် ခြင်းတွင် အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါဝင်သည်။ ယင်းတို့မှာ –

၁) သုံးသပ် အကဲဖြတ်ခြင်း

 • ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကို ရှုမျှော်သုံးသပ်ပြီး ရာထူးဆက်ခံမည့်သူတွင် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် အရည် အချင်းကို သုံးသပ်ခြင်း၊
 • ရေတို ရေရှည်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီတွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ် ရှိသည့် ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်မည့်သူ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ချိန်ထိုးကာ ထိရောက်စွာ ဦးဆောင်နိုင်ဖွယ် ရှိမရှိ သုံးသပ်ခြင်း၊
 • ရာထူးဆက်ခံမည့်သူ၏ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ၊ စိတ်နေစိတ်ထား စသည့်အချက်များကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၂) ပြုစုပျိုးထောင်မှု

ပြီးပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းသည် နေ့ချင်းညချင်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော အရာမျိုး မဟုတ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ ကောင်းစွာနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ပြီးပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ရရှိရေးကို ကုမ္ပဏီက

 • ဝန်ထမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံ ချမှတ်ပြီး ဌာနတိုင်းမှ လစဉ် အကဲဖြတ်ပုံစံ တင်စေခြင်း၊
 • အလားအလာရှိသူများကို အတွေ့အကြုံ ပိုမို များပြားလာစေရန် ဌာနပြောင်းရွှေ့ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင် ရွက်စေခြင်း၊
 • သင်တန်းများ တက်ရောက်စေခြင်းနှင့် သင်တန်းပို့ချ ပေးခြင်း၊
 • ပြင်ပမှ အလားအလာရှိသူများကို ရှာဖွေခြင်း စသည့် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်နေလျက် ရှိသည်။