မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း

MCBD Road Construction

၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်သည် နယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ၂၈၈.၀၆၃ ဧက အကျယ်အဝန်းရှိသည့် မူဆယ်မြို့ ၊ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမကိန်းကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့နှင့် နယ်ခြားဆက်စပ်နေသည့် အဆိုပါ  မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက ပင်မကန်ထရိုက်တာ အဖြစ်ဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းသည် ဇုန်အားဖြင့် ၆ ဇုန် ခွဲထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ

  1. စီးတီးစင်တာဇုန် (New City Center Zone)
  2. အများပြည်သူဆိုင်ရာဇုန် (Public Facility Zone)
  3. ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဇုန် (Commercial District Zone)
  4. ဗီလာဇုန် (Villa Zone)
  5. အထက်တန်း လူနေအိမ်ရာဇုန် (Luxurious Residential Development Zone)
  6. အပန်းဖြေနှင့် ဟိုတယ် (Recreation and Resort Zone) ဟူ၍ဖြစ်သည်။

အထက်ပါ စီမံကိန်းကို ဇုန်အလိုက်၊ လုပ်ငန်းအပိုင်းလိုက်ဖြင့် စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူနေအိမ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ

၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတွင် အထက်ပါ မူဆယ်မြို့ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအပြင် လူနေအိမ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် လူနေအိမ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –

ရွှေသမင်ခန်းမ၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့

၄၅-ကုန်း လူငယ်ဇရပ်၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့

ဦးစိုင်းအောင်လိတ်နေအိမ်၊ နောင်ရမ်းကျေးရွာ၊ မူဆယ်

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ တော်ရွက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့