လမ်းအတွက် ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

မန်မြိုင်-ဟင်လုံလမ်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိ၍ မန်မြိုင်ရွာနှင့် ဟင်လုံရွာတို့ကို ချိတ်ဆက်ဖောက်လုပ်ထားသည့် လမ်းမကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤလမ်းသည် နမ့်ခမ်း-ဗန်းမော် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းပိုင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်သွားရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျက်များခွဲဝေချထားပြီး နှစ်စဉ်တင်ဒါခေါ်ယူ၍ လမ်းပိုင်းအလိုက်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လမ်းအရှည် ၅၂၈၀ ပေ (၁ မိုင်) အတိုင်းအတာအား မူလက ယာဉ်သွားလမ်းအကျယ် ၁၂ ပေရှိသည့် ကတ္တရာလမ်းမှ ယာဉ်သွားလမ်းအကျယ် ၁၈ ပေနှင့် လမ်းအထူ ၉ လက်မရှိသည့် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသောကုမ္ပဏီ၏ ကမ်းလှမ်းမှုအရ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအနေဖြင့် လမ်းအတွက် လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးမီ အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်များကို ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးခဲ့ရပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်နေရာသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်တည်နေရာနှင့် အလွန်ဝေးကွာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထိုနေရာသို့ သွားရာလမ်းကြောင်းအတွင်း ကုန်ချိန်များကန့်သတ်ထားသည့် နမ့်မချောင်းကူး ဘေလီတံတားဟောင်းတစ်စင်းနှင့် ရွေလီမြစ်ကူးကြိုးတံတားတစ်စင်းတို့ ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းခွင်အနီး ကွန်ကရစ်များကိုထုတ်လုပ်၍ သယ်ပို့ပံ့ပိုးသည့်နည်းလမ်းအား စဉ်းစားစီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့နှင့် လိုအပ်သည့်တွက်ချက်မှုများကို သေချာဆန်းစစ်တွက်ချက်ပြီးနောက် တစ်နာရီထုတ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏ ၃၀ ကုဗမီတာ ရှိသည့် ရွေ့လျားကွန်ကရစ်ဖျော်စက် (Mobile Batching Plant) တစ်လုံးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဝယ်ယူတင်သွင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်၏ အလယ်ဝန်းကျင်တွင်ကျရောက်နေသည့် မန်မြိုင်နှင့် ဟင်လုံရွာအကြားရှိ မြေကွက်လပ်တစ်နေရာအား ကျေးရွာနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး မြေပြုပြင်ကာ ရွေ့လျားကွန်ကရစ်ဖျော်စက်အထိုင်ချခြင်း၊ ပြင်ပကျောက်သယ်ယာဉ်ငယ်များငှါးရမ်း၍ လိုအပ်သည့် ခွဲကျောက်နှင့် ရေသဲများအား သယ်ယူစုဆောင်းခြင်း၊ ရွေ့လျားကွန်ကရစ်ဖျော်စက်ဖြင့် ကွန်ကရစ်များကို ထုတ်လုပ်သယ်ပို့ခြင်း စသည်အားဖြင့် လမ်းအတွက် လိုအပ်သည့်ကွန်ကရစ်ပမာဏ စုစုပေါင်း ၂၀၁၈ ကုဗမီတာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

• လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း
• လုပ်ငန်းတည်နေရာ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
• လမ်းအရှည် ၅၂၈၀ ပေ
• ကွန်ကရစ်လမ်းအကျယ် ၁၈ ပေ
• ကွန်ကရစ်လမ်းသားအထူ ၉ လက်မ
• ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးသည့်ကွန်ကရစ်ပမာဏ ၂၀၁၈ ကုဗမီတာ
• လုပ်ငန်းကာလ ၂၀၂၁ မတ်မှ ဇွန်