လုပ်ငန်းခွင်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ကောင်းမွန်သပ်ရပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတိုင်း အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှုကို တွန်းအားပေးသော၊ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာသောလုပ်ငန်းခွင် မျိုးကို တန်ဖိုးထားသည်။ အရောင်အဆင်း၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ အမြင်နှင့် အယူအဆ၊ နေရာဒေသ၊ ဆင်းရဲးချမ်းသာမှု စသည့် အချက်အလက်များပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ မျက်နှာသာပေးခြင်းများကို သည်းခံခွင့်လွတ်မည် မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်းများအားလုံး တရားမျှတမှုရှိစေရန် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း လေးစားလိုက်နာပါသည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းတွင် လုပ်ငန်းနှင့်ဘဝနေထိုင်မှု နှစ်ခုအကြား ချိန်ခွင်လျှာမျှတမှုရှိစေရန် အစဉ် အလေးထားဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကို မဖြစ်မနေ ထားရှိပေးပါသည်။

ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး

အချင်းချင်း လေးစားမှု၊ အလေးထားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ စောင့်သိမှု စသည့်အချက်များသည် လူသားတိုင်းရှိသင့် ရှိထိုက်သည့် အခြေခံအခွင့်အရေးများဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ ဝန်ထမ်းများအကြား လူမျိုး၊ ယုံကြည်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနှင့် အခြားကွဲပြား ခြားနားမှုများကို အလေးထား အသိအမှတ်ပြုခြင်းများအပေါ် အခြေခံပြီး စီးပွားရေ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မှသာလျှင် ရေရှည်တည်တံ့သော အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

တာဝန်သိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများပိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် မိမိတို့၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားပါသည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ရပ်များမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား မည်သို့မည်ပုံ ထိခိုက်မည်ကို ကောင်းစွာနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသော နည်းပညာနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာ ဦးစားပေး အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှ ထွက်ရှိလာသော ကာဘွန်အခိုးအငွေ့များ၊ ဖုန်များနှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပါသည်။

ပညာရေး

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုတွင် ပညာရေးကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ်ဖြင့် ပါဝင်ကူညီသည်။ အခြေခံပညာ သင်တန်းကျောင်းများသို့ သင်တန်းအထောက်အကူ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း မှအစ ကျောင်းဆင်းခါစ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို internship ပေးခြင်းများအထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုတွင် ပညာရေးကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ်ဖြင့် ပါဝင်ကူညီသည်။ အခြေခံပညာ သင်တန်းကျောင်းများသို့ သင်တန်းအထောက်အကူ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း မှအစ ကျောင်းဆင်းခါစ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို internship ပေးခြင်းများအထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုတွင် ဒုတိယဦးစားပေးကဏ္ဍမှာ ကျန်းမာရေးဖြစ်သည်။ ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့များကို ထောက်ပံ့ခြင်းမှအစ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် အခမဲ့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းများအထိ ဆောက်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုတွင် ဒုတိယဦးစားပေးကဏ္ဍမှာ ကျန်းမာရေးဖြစ်သည်။ ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့များကို ထောက်ပံ့ခြင်းမှအစ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် အခမဲ့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းများအထိ ဆောက်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု၏ တတိယဦးစားပေးကဏ္ဍမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ တတ်သိကျွမ်းကျင်သော ပညာရပ်ဖြင့် ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းစသည်များကို ဆောက်ရွက်ပေးပါသည်။

လူမှုဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု၏ တတိယဦးစားပေးကဏ္ဍမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ တတ်သိကျွမ်းကျင်သော ပညာရပ်ဖြင့် ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းစသည်များကို ဆောက်ရွက်ပေးပါသည်။

ဖောက်သည်များ

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝကို တည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ လူသားတိုင်းအား ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဘဝကို တည်ဆောက်ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဆန္ဒသဘောထားဖြစ်သည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အကောင်းဆုံးအရည် အသွေး၊ အသင့်တော်ဆုံး ဈေးနှုန်းဖြင့် ဖောက်သည်များ၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် လိုရာဆန္ဒအား ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ဖောက်သည်များအား လေးစားခြင်း၊ အလေးထားခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း လုပ်ငန်းများ ပြီးမြောက်စေခြင်း၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအမူအကျင့် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းတွင် ယုံကြည်အားထား နိုင်မှု၊ တာဝန်ယူခြင်း တာဝန်ခံခြင်းရှိမှု၊ စံပြဖြစ်စေမှု၊ လုပ်ငန်းပေါ် ရိုသေလေးစားစိတ်ရှိမှုဖြစ်ရန် အစဉ်အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

နိုင်ငံတော်၏ ဥပေဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေးစားလိုက်နာပြီး ဖောက်သည်များအား စိတ်ကျေနပ်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အစဉ်မပြတ် ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ

အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖောက်သည်များအား ပေးစွမ်းနိုင်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီသည် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နည်းပညာ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြား အရင်းအမြစ် ပေးသွင်းသူများကို အမှီပြုရပြန်သည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ မရှိလျှင် ကုမ္ပဏီ သည်လည်း ဖောက်သည်များအား အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် မဟုတ် ကြောင်း သိရှိနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်း၊ အချိန်တိကျမှု စသည်ဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ ရနိုင်ရန်၊ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက်လည်း တရားမျှတသော လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရန်၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ရွေးချယ်ရာတွင် အများ၏ယုံကြည်မှု မပျက်စီးစေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဝယ်ယူရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ထားပြီ ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူသည် အဆိုပါ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ၏ ဖော်ပြသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်များ

လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝတိုင်းတွင် မိမိတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင် မည့် ပြိုင်ဘက်များရှိခြင်းသည် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းအရည်အသွေး ကို တိုးတက်စေသည့် အရာဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သည်။ ထို့ပြင် ဖောက်သည်များအတွက် ဈေးနှုန်းမျှတမှုကိုလည်း ပိုမိုပေးစွမ်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းသည် အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ပြိုင်ဘက်များပေါ်ကိုလည်း အချင်းချင်း လေးစားသော၊ ရိုးသားသော၊ တရားမျှတသော၊ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ် အသိစိတ် ရှိသော၊ ဥပဒေလိုက်နာမှုရှိသော အမူအကျင့်များဖြင့် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခဖြစ်မှု

ကုမ္ပဏီ အရာရှိများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားများ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းသည် ပဋိပက္ခဖြစ်နေသူ၏ မှန်ကန်မျှတစွာ ဆုံးဖြတ်
နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပဋိပက္ခမျိုး ရှိနေလျှင် မှန်ကန်မျှတစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း ကုမ္ပဏီပေါ် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ထိုကဲ့သို့သော ပဋိပက္ခမျိုး မရှိစေရပါ။ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခမျိုး ဖြစ်နိုင်မည့် အလားအလာရှိလျှင် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်သူများမှ လျော်ကန်စွာ ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်ပလုပ်ငန်းများ၊ ပြင်ပရာထူးနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီမှပေးအပ်သည့် မိမိ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ထိခိုက်နိုင်မည့် ပြင်ပလုပ်ငန်းများ၊ ရာထူးများနှင့် လှုပ်များမှုများကို ကုမ္ပဏီက တားမြစ်သည်။

လျှို့ဝှက် အချက်အလက်များ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းနှင့်ယုံကြည်မှုပုံရိပ်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန် လျှို့ဝှက်သတင်း အချက်အလက် များကို လုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းယုံကြည် နားလည်သည်။ အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က မိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းစားရေးအတွက် အသုံးချနိုင်သည်ဖြစ်ရာ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူသို့ ဖွင့်ဟ အသိမပေးမီ မသက်ဆိုင်သူအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိစေရန် လိုအပ်သော အစီအမံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆောင်ရွက်ထား ပြီးဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတိုင်း ပြုကျင့်လိုက်နာမှု

လက်ရှိအချိန်တွင် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် ကောင်းမွန်သော ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတိုင်း ရာနှုန်းပြည့် လိုက်နာနိုင်ရန် အားနည်းချက်များ ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင် ကောင်းမွန်သော ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကို ပိုမိအကျိုး ရှိစွာလိုက်နာအသုံးချနိုင်ရေး ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက အစဉ်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်သူများ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်ပျက်ပြားခြင်းများ အလျဉ်းမရှိပါ။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများ၏ နုတ်ထွက်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးတာဝန် ဆောင်ရွက်ချက်များ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သတင်းထိခိုက်မှုများ မရှိပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှုများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရင်း တစ်ဖက်တွင်လည်း လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပူပေါင်းပါဝင် ကူညီရင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို တန်ဖိုးထားပါသည်။

 • လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံမှု

 • ကွဲပြားခြားနားခြင်းပေါ် တန်ဖိုးထားလေးစားမှု

 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် တာဝန်ယူမှု

 • စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ စိတ်ကျေနပ်မှု

 • မျှတစွာပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်မှု

 • အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းကင်းရှင်းမှု

 • ပွင့်လင်းမြင်သာမှု

 • အချင်းချင်းလေးစားမှု

 • ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်မှု

 • အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်မှု

 • လုပ်ငန်းအချိန်လေးစားမှု

 • ကတိတည်မှု