Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /homepages/32/d401354840/htdocs/GHK_Update_2016/includes/menu.inc).

လၵ်းၼမ်း သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

1. လွင်ႈတၢင်း

1.1 လၵ်းၼမ်း (”လၵ်းၼမ်းသုၼ်ႇလႆႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်”) ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်လႆႈတပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈမႃးၵူႈပီ။

1.2 လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်ဢဝ်ၽူႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ပိူင်ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၼႂ်း ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။

2. ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

2.1 ၼင်ႇႁိုဝ် ၶမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်ပေႃးမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၸုင်ၸၼ်ၽူႈဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ၽွင်ႈမိူဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶတ်းသေ ဝႆႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၸုင်ၸၼ်လႆႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်တူဝ် တႃႇႁႂ်ႈၶမ်ႇပၼီႇပေႃးလႆႈႁပ်ႉ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတီႇသုတ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

2.2 လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၶမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်သေ မီးၼမ်ႉတွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶမ်ႇပၼီႇ ပေႃးတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉသေ ၽူႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

2.3 မၢင်မိူဝ်ႈမၢင်ပွၵ်ႈ သင်မီးလွင်ႈသေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လၵ်းၼမ်ႉသေတႃႉ သင်ဝႃႈမၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီတေႃႇ ၶမ်ႇပၼီႇယူႇၸိုင် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် တပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈလၢႆးငၢၼ်းသေ သပ်းလႅင်းၼႄၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်လၢႆးငၢၼ်းလႄႈ သပ်းလႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။

3. ငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

3.1 တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ပေႃးတေ ၵႂႃႇလႆႈၼႃႈလီ လႄႈ ပေႃးတေၵိုင်ႇတင်း ၵႃႈၶၼ် ဢၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼင်ႇၵိုင်ႇလီၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

3.2 ၵူႈပီပီ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ လၵ်းၼမ်းငိုၼ်းလိူၼ် လႄႈ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးထတ်းတူၺ်းၵူႈပီယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈလႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉၸိုင် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၸင်ႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ၊ ၵႃႈၶၼ် YSX ၊ တႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်းတင်း ငိုၼ်းလိူၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မိူၼ်တင်းၶမ်ႇပၼီႇႁဝ်းသေ ငိုၼ်းလိူၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈတေၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ၸိုင် ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၶဝ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉပႃးဝႃႈ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

3.3 သင်ဝႃႈငိုၼ်းလိူၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုင် တင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႄ ၼႂ်းပပ်ႉၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၵုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇယဝ်ႉ။ ၶေႃႈဢၼ်တေလႆႈတူၺ်းသေ ၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းငိုၼ်းလိူၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊ ၵႃႈၶၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇ၊ လႅၵ်းလၢႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈၼႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

3.4 ငိုၼ်းလိူၼ်ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈလၵ်းၼမ်းငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉၸိုင် တင်းၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်တၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၼမ်လိူဝ်သေၽႂ်။

4. သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်း

4.1 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၼ် ၶမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇတင်းၵႃႈၶၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇသေ တွၼ်ႈတႃႇတေမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယဝ်ႉ။

4.2 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁၢပ်ထၢမ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမီးတၢင်ႇလူဝ်ႇၸိုင် ၸဵမ်ၵႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵႃး၊ Mobile Phone ၊ ငိုၼ်း လႄႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ်ယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈပိူင်ၵူၼ်းထႅင်ႈ တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵိုင်ႇလီၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

4.3 ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈပိူင်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၼမ်ပူၼ်ႉလိူၼ် ငိုၼ်းလိူၼ်း 75 % ၼႆယဝ်ႉ။

4.4 သင်ဝႃႈ ၼမ်ပူၼ်ႉလိူဝ် 75 % ၸိုင် သမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇ၊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇသေ မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

5. သုၼ်ႇလႆႈ ၽွင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်

5.1 သင်ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်မႃးႁိုင် ၼႂ်းၶမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉၸိုင် ၼင်ႇဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈထုၵ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶမ်ႇပၼီႇ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယဝ်ႉ။

5.2 ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼင်ႇဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယဝ်ႉ။

5.3 ငိုၼ်းၶဝ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈပဵၼ် ငိုၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်လၵ်းၼမ်း သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ မိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ မိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တင်းငိုၼ်းလိူၼ် ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

6. သုၼ်ႇလႆႈ ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ငိုၼ်းသူးၵူႈပီ

6.1 ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

6.2 တင်းဢၼ် ႁႅင်းငိုၼ်း(Budget) ၶမ်ႇပၼီႇမီးသေ ႁူဝ်ပီမႃး တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈသဵင်ႈပီၼၼ်ႉ ၼင်ႇဢၼ်ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆမိူဝ်းၼႃႈသေ တင်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်လႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

6.3 ငိုၼ်းသူးၵူႈပီပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငိုၼ်းလိူၼ် 75% သေ တွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ သုင်သုတ်း ဢိင်ၼိူဝ်ငိုၼ်းလိူၼ် 150 % ယဝ်ႉ။

6.4 ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၸိုင် တေဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းသူးတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇဢၼ် ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလိူဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ငိုၼ်းသူး တေဢမ်ႇလိူဝ် 10 % ယဝ်ႉ။

6.5 ငိုၼ်းသူးၵူႈပီပီၼႆႉ သၢမ်ပုၼ်ႈ သွင်ပုၼ်ႈ တေပဵၼ်တူဝ်ငိုၼ်းသေ တွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈပၼ် DSBP Bonus ႁုၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်သႂ်ႇပၼ် ႁုၼ်ႈသေ တွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ႁုၼ်ႈမီးတဵမ် သွင်ပီယဝ်ႉၸိုင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈ ၵူႈယိမ်တီႈၶမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေပၼ်ၵူႈယိမ်ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်လိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵူႈယိမ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းမႅၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းသေဢၼ်ဢၼ် ထိုင်တီႈပေႃး လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ်ၸိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် ႁုၼ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

6.6 လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈၶေႃႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ထတ်းသၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

  • ႁႅင်းၶၢႆ
  • ၼမ်ႉတွၼ်း မိူဝ်ႈပႆႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ
  • ငိုၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်

ပေႃးထိုင်ႁူဝ်ပီ ၵူႈပီပီမႃးၸိုင် ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေလႆႈဢဝ် သၢမ်ၶေႃႈတင်းၼိူဝ်ၼႆႉသေ ထတ်းသၢင်ႈ တႃႇတေတႅပ်းတတ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈမၵ်း ပေႃးတႅမ်ႇသေ 15% လႄႈ သုင်လိူဝ် 50% ယဝ်ႉ။

6.7 ၸဝ်ႈႁုၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်းၵေႃႈ ယူႇတီႇၵေႃႇမတီႇသေ တေလႆႈတႅပ်းတတ်း ၽေပၼ် ၶိုင်ႈၵၼ် တေဢဝ် သုင်သုတ်းတေႃႇထိုင် 0% ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈမီးဝႆႉ ၶွပ်ႇလၵ်းၼမ်းယူႇယဝ်ႉ။

6.8 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတွၼ်ႈပၼ် မီးၽဵင်ႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇတေႉ ငိုၼ်းတွၼ်ႈၵူႈပီ တီႈဢေႇသုတ်း တေမီးၼမ်လိူဝ်သေ ငိုၼ်းတွၼ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်တၢင်ႇၵေႃႉၶဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သၢဝ်းႁႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်တေႉ ငိုၼ်းတွၼ်ႈၵူႈပီ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈၼမ်လိူဝ်သေ ငိုၼ်းတွၼ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်တၢင်ႇၵေႃႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သိပ်းႁႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တေဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်သေ ၵိုင်ႇယိုၼ်ႈတွၼ်ႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။

7. ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈလႅင်းဝၼ်း(သူး)

7.1 ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေငိုၼ်းသူးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် (KPIS) သေ ၼႃႈၵၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၶမ်ႇပၼီႇ လူဝ်ႇမီး ၼမ်ႉတွၼ်း၊ ၵႃႈၶၼ်ႁုၼ်ႈ၊ ငိုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးၸိုင် ၽူႈၵေႃႉဢၵမ်ၼမ်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူႉၵႃႈတေလႆႈႁပ်ႉ ငိုၼ်းသူး ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

7.2 ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈသူး သမ်ႉ

  • (ၵ) တူဝ်ငိုၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ၊
  • (ခ) (ၶ) Bonus ႁုၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ
  • (င) ပဵၼ် Bonus ႁုၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းပိၵ်ႉဝႆႉၵေႃႈလီ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

8. သူးဢႃယု ၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်း (LTIP)

8.1 ၽူႈပွင်ႇၵၢၼ် ဢၼ်ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ် ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီသေ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

8.2 ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ် သၢမ်ပီယဝ်ႉၸိုင် ဢိင်ၼိူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ငိုၼ်းၶမ်ႇပၼီႇသေ ထုၵ်ႇလႆႈတွၼ်ႈသူးပၼ် ႁုၼ်ႈၶဝ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇသေ တေလႆႈတႅပ်းတတ်း တမ်းဝႂၢင်းပၼ်ယဝ်ႉ။

8.3 ယူႇတီႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သေ တီႈတႅမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈသေၵေႃႈယႃႇ၊ ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းၶမ်ႇပၼီႇသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႇၸႂ်သေၵေႃႈယဝ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ် ဢမ်ႇၵိုင်ႇလႆႈႁပ်ႉ သူးဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

8.4 တွၼ်ႈတႃႇတေ ထတ်းသၢင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်း ၶမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  • (ၵ) ၸွင်ႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ 50% Total Shareholder return
  • (ၶ) ၵႃႈၶၼ်ႁုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ 50%

8.5 သူး ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်းၼႆႉ တေဢိင်ၼိူဝ် ငိုၼ်းလိူၼ်သေ သုင်သုတ်း 150% ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆး ထမ်းမတႃး(ပုင်ႇမၢၼ်ႇ)ၸိုင် ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်းပၼ် ယူႇတီႈ 150% တႅမ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

9. ၵၢၼ်ႁွမ်ငိုၼ်းၶဝ် ( SAYE )

9.1 ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၽူႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းသေလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဢၼႃၶူတ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶမ်ႇပၼီႇၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသေ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

9.2 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ငိုၼ်းလိူၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢဝ်မႃးသႂ်ႇပဵၼ် ငိုၼ်းႁွမ်လႆႈယူႇ။ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈသေ ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ပီ တင်းၵႃႈၶၼ် ႁုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

9.3 ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်တေသႂ်ႇ ငိုၼ်းႁွမ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၼမ်မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ်သေ 30 % ဢိင်ၼိူဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်ယဝ်ႉ။

10. သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆး

10.1 ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်းသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၽူႈႁၢပ်ႇထမ်ၵၢၼ်ၵူၺ်း တေမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢိင်ၼိူဝ် ပၵ်းပိူင် လႄႈ လၵ်းၼမ်းသေ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်းပၼ်ယဝ်ႉ။

10.2 ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈသေဢၼ်ဢၼ် လႆႈထုၵ်ႇတင်း လိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၸိုင် ပဵၼ်တၢင်း လူႉသုမ်းၶမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလုတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် ၵိုင်ႇလီတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်ယဝ်ႉ။

10.3 လွၵ်းၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၵိုင်ႇလီပၼ်သူး ဢမ်ႇလီပၼ်သူး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တူၺ်းဢဝ်ငဝ်းလၢႆးတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵေႃႇမတီႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ပၼ်သူးလၢပ်ႈၶၢဝ်းတေပၼ်သူး
ငိုၼ်းသူးၵူႈ ပီ မီးတၢင်းသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း လိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇမီး
ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီးလွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၸိုင် ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵေႃႇမတီႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးသူးသင်။ မိူဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းတဵမ်ပီ
လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် သင်ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ထိုင်တီႈၸိုင် ၸင်ႇတေမီးသူးလၢပ်ႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၼမ်ႉတွၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းသေ ၸင်ႇတေပၼ်သူးလၢပ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းတဵမ်ပီ

လွင်ႈတၢင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ပၼ်သူးလၢပ်ႈၶၢဝ်းတေပၼ်သူး
ၽွင်ႈပိၵ်ႉႁုၼ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း(DSBP) မီးလွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် ထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် တေႁုပ်ႈယိုတ်ႉပႅတ်ႈ ႁုၼ်ႈ Bonus ဢမ်ႇမီး
ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီးလွင်ႈသေဢၼ်ဢၼ်သေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၸိုင် ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တႅပ်းတတ်း တေႁုပ်ႈယိုတ်ႉပႅတ်ႈ ႁုၼ်ႈ Bonus ။ တေၸဵမ်မိူဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဢႃယုႁုၼ်ႈတဵမ် သွင်ပီ။
ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်း၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇသေ ပဵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ၊ တဵမ်ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၶဝ် တႅပ်းတတ်း လွင်ႈႁုၼ်ႈ Bonus ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉသေတႃႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေၸဵမ်မိူဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဢႃယုႁုၼ်ႈတဵမ် သွင်ပီ။
တၢႆ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၶဝ် တႅပ်းတတ်းပၼ် ၵႃႈႁုၼ်ႈ Bonus ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈပဵၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယိမ်ယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပၼ်လႆႈၸဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လီၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လႅၵ်ႈလၢႆႈဢၢပ်ႈၵၢၼ် ၵေႃႇမတီႇၶဝ် ၵႃႈႁုၼ်ႈ Bonus ၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ်တဵမ်တဵမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢၼ်ဢၢပ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်သူးလၢပ်ႈၶၢဝ်းတွၼ်ႈပၼ်သူး
ၽွင်ႈပိၵ်ႉႁုၼ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (DSBP) လွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈသေ ထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် ယႃႉပႅတ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်း။ ဢမ်ႇမီး။
ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၵေႃႇမတီႇ တႅပ်းတတ်းပၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ဢႃယု ၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈ ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်းၵေႃႈ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။
လႆႈတၢင်းၸဵပ်း၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ပဵၼ်ၵႂႃႇ၊ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် တဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၵေႃႇမတီႇတေတူၺ်း ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်း၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သေ တေတႅပ်းတတ်းပၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၵူၺ်း။ တေၸဵမ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၵေႃႇမတီႇတေတႅပ်းတတ်းပၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်းယဝ်ႉ။
တၢႆ ၵေႃႇမတီႇ တႅပ်းတတ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတွၼ်ႈသူးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ တွၼ်ႈမၼ်းသေ ၸင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးတၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႉလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ပၼ်ယဝ်ႉ။
လႅၵ်ႈပိၼ်ႇၼႃႈၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်တင်းသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတွၼ်ႈပၼ်သူး ဢႃယုၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် တေတႅပ်းတတ်းပၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း လႅၵ်ႈပိၼ်ႇၼႃႈၵၢၼ်။

11. ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတင်းၼွၵ်ႈ

11.1 ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ( Executive Director) ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ်တီႈ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁပ်ႉႁဵတ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႆႈတီႇ ၶမ်ႇပၼီႇ တၢင်ႇဢၼ်လႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉတေပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ထမ်းမတႃး ( Non-Executive Director) ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းလိူၼ်ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ငိုၼ်းၶဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တၢင်ႇၶမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ တေလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၵူႈပီယဝ်ႉ။

12. တၢင်းႁၼ်ထိုင် လႄႈ ၶေႃႈမၢႆတမ်း တီႈၽူႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈ

12.1 ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၶဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵူႈပီၼၼ်ႉ သဵင်ၶေႃႈၽူႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈလႄႈ မၢႆတမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇသေ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းၼမ်းယူႇၵူႈပီယဝ်ႉ။

12.2 ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတေႃႇ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

12.3 သင်ဝႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈသေဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် တေလႆႈတိူင်ႇပၢင် ဢုပ်ႇၵုမ်တီႈၸဝ်ႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈႁူမ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်သေ ၸင်ႇတေလႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉ။

13. သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း

13.1 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈဢၼ်ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်း ၶမ်ႇပၼီႇသေ ပဵၼ်ဝႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉလႄႈ လွင်ႈသူးတွၼ်ႈ၊ Bonus ၊ သူးဢႃယႃၵၢၼ်ထမ်းငၢၼ်း လႄႈ သူးမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႆယဝ်ႉ။

13.2 တွၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ တေယူႇတီႇ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼမ်းၵၢၼ်ၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ယဝ်ႉ။

13.3 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ဢဝ်လွင်ႈငိုၼ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်၊ ၸၼ်ၵေႃႇမတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇထမ်းဝႆႉလႄႈ ငိုၼ်းလိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ငိုၼ်းလိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁူႉၵေႃႈတေလႆႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈယဝ်ႉ။

13.4 ငိုၼ်းလိူၼ် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေလႆႈထတ်းသၢင်သေ မၵ်းမၼ်ႈၵူႈပီ၊ တေတေႇတူင်ႉၼိုင် ဝၢႆးႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းတေႇမႂ်ႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈထတ်းသၢင်မႃးၼၼ်ႉ တေတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ယဝ်ႉ။

14. ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း

14.1 ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈ 13 ၼၼ်ႉသေ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

14.2 ငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၸၼ်ႉၽူႈပွင်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ။ ထတ်းသဵၼ်ႈငိုၼ်း၊ ၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်၊ လၵ်းၼမ်းသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်၊ ၸၼ်ႉၵေႃႇမတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁၢပ်ႇထမ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။