ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ်

Managing Director

ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ
ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈၼၢမ်းၵၢၼ်

1. ၶေႃႈၼမ်း

ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ -
ပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2015-2016၊ တေႃႇၶၢဝ်းပွင်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႁူမ်ႈၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸူဝ်ႊၶူပ်ႇၸမ်တဵမ် 4 ပီႊသေ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပိူင်ႈၵူတ်းမၢႆ၊ လၵ်းၼမ်း၊ လၢႆးတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈတုင်းႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၶဝ်သေ လႆႈပႆယၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈမုင်ႈမၢႆ၊ ၶေႃႈပဝ်ႉမၢႆ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈသေလႄႈ ဢဝ်တင်းၽွၼ်းလီ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈတင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇသီႈမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ်သေ ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၵူတ်းမၢႆ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈမၢႆတေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈပိုတ်ႇၸႅင်ႈ လႅင်းႁၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၽွၼ်းလီၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈပွင်သၢင်ႈဝႆႉယူႇၼႆ ယွၼ်းလၢႆးငၢၼ်းဢွၼ်တၢင်း သေၵွၼ်ႇၶႃႈ။

2. လၵ်းၼမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်မိူင်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016၊ လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ၊ ဝၼ်းထီႈ 29 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ လႆႈပိုၼ်ႊၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆလၵ်းၼမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း တင်းၶေႃႈပဝ်ႉမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း 12 ၶေႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉၵႅမ်လႆႈ ပွတ်းၼိူင်ႈတၢင်းၼိူင်ႈၼႆႉ ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၵႃႊပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

3. ၼႃႈၵၢၼ် လွင်ႈႁပ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တင်းၼႃႈၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်း

တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းတင်ႈမႃး ပီႊ 2012 တေႃႇ ပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2015-2016 သဵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇပွင်သၢင်ႈလႆႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းသေတႃႉၵေႃႈယႃႇ၊ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်လူင် ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈသၢင်ႈပၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတင်းၼမ် တႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းၶဝ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တေႃႇပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2015-2016 သုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ -

(1) ၼႃႈၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်တူင်ႇသုၼ် ၵၢင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁုၼ်ႈမုၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼိဝ်းသတိူဝ်းလၢႆႉလူင်းတိုၼ်း၊
(2) ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇၵႂၢၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လၢၼ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸေႊမိူင်းတႆး။
(3) ၶူင်းၵၢၼ်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈလူင် လွႆတိုင်ႊၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ။
(4) ၶူင်းၵၢၼ် ဝၢင်းၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း ၶွင် North East Gate Co., Ltd.။
(5) ၼႃႈၵၢၼ် လေႃႇၵွၼ်ႇၵရိတ်ႉလွၼ်ႉလဵၵ်း လွတ်ႇပႆႇၼမ်ႉၶၢင်ႇၼမ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ သူၺ်ႇလီႇ မၢႆ - 3၊ ႁႅင်းၸၢၵ်ႈ 1050 မႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇဝၢတ်ႉ၊ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းပိုၼ်ႉ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ လူင်းတိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၸေႊဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။
(6)ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢႆႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။

4. ၼႃႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း

တွၼ်ႈတႃႇတေလူင်းတိုၼ်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႆႉ တေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမိူဝ်ႈ ပီႊ 2013၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ။လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ -

(1) တေႃႇထိုင်ပီႊ 2011၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းၼိူင်ႈၵေႃႉ လႆႈသုၼ်ႇတိုဝ်း ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းမီး ၼိူင်ႈပီႊလႂ် 104 ၵီးလူဝ်းဝၢတ်ႉၸူဝ်ႊမူင်း(ယူႇၼိတ်ႉ)ၵူၺ်း။
(2) တေႃႇထိုင်ပီႊ 2015၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပၼ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼမ်ႉ ၵူၺ်းမီး 3069 မႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇဝၢတ်ႉၸူဝ်ႊမူင်း(ယူႇၼိတ်ႉ) ၵူၺ်း။
(3) ပီႊ 2030 မႃးၸိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ တေလူဝ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တီႈဢႄႇသုတ်း မွၵ်ႈ 9,100 မႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇဝၢတ်ႉ တီႈၼမ်သုတ်း မွၵ်ႈ 14,542 ၼႆ JICA လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၸိူဝ်းတေတႄႇသၢင်ႈ ပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2016-2017 ၼၼ်ႉတႄႉ -

(1) ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ - တူၺ်းတီႈၼႆႈပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ် လူင်းတိုၼ်း ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇသေ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ လႆႈတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလမ်းတိုၼ်းမႃး မိူဝ်ႈ ပီႊ 2013၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇသေ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပိုတ်ႇပၢႆးဝႆႉတီႈၵႅပ်ႈ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ 00 ၊ တွၼ်ႊ 1 လွင်ႈၶပ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၽိုၼ်တၢင်ႇမၢႆလွင်ႈပိုတ်ႇၼမ်ႉပိုတ်ႇတူဝ် ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။

(2) ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းလမ်းတိုၼ်း - ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းတိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူဝ်းၼႃႈသေ တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းလမ်းတိုၼ်း ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းၸေႊမိူင်းတႆး မီးဝႆႉ 3 ဢၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပွင်ႇၸႂ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႊပိုတ်ႇပၢႆးၼႄဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်း ပီႊၼႆႉၵွၼ်ႇ။

(3) ၶူင်းၵၢၼ် Golden Paradise - ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၾႃႉၾႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေးၼၼ်ႉသေ၊ ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁဝ်းၶႃႈ တင်းၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃး လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် (60 : 40) ပွင်သၢင်ႈၼိူဝ်လိၼ်ႁႆႊဢၼ်မီး 90.50 ဢေႇၵႃႉသေ တေပွင်သၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁူင်းလႅမ်း တင်းႁိူၼ်းယေးလိုဝ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈ လဝ်ႊယွၼ်းၶႂၢင်ႉထိုင် တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ တင်းၸုမ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈတိူင်းမၢၼ်းတလေး ၼႂ်း ပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2016-2017 ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၶၼ်ဝႆးသေ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးသၢႆငၢႆလီ ဢၼ်ၼိူင်ႈယူႇ။

5. လွၵ်းၵၢတ်ႇလူင်းတိုၼ်းငိုၼ်းတွင်း (ဢမ်ႇၼၼ်)ၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈ

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလႆႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇလူင်းတိုၼ်းငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ-

ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႆႈတႄႇတင်ႈ ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မိူဝ်ႈပီႊ2012၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၶဝ်ႈလႆႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇလွင်ႈလူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၽွတ်ႈတင်ႈၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းသေ လႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈမႃး၊ လႆႈပိုတ်ႇပၢႆးၼႄ ၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်း တင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း၊ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်ၵွင်ၼမ်ႉတွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင် ၵူႊပီႊပီႊယူႇ။

တႄႇပီႊ 2014၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇပိဝ်ႇရီႇသေ ၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်မႃး တီႈၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈထတ်းထွင် ပိူင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶွင်ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ 17 ၶေႃႈလႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈထုၵ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် လႄႈသင် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးသေယဝ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၵႂၢၼ်းၵၢၼ်လၵ်းထၢၼ်မႂ်ႊၵူႈယိမ် ၸင်ႇပိုၼ်ႊၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ပီႊ 2015၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ၊ 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး လွင်ႈၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ 6 ဢၼ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးသၢႆငၢႆတႃႇၶဝ်ႈပႃးသဵၼ်ႈမၢႆၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈၼႆယူႇ။

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတၢင်ႇလႆႈမၢႆၾၢင် လွၵ်းၵၢတ်ႇလူင်းတိုၼ်းလၢင်းငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ - ပိူဝ်ႈတႃႇၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁဝ်း တေတၢင်ႇမၢႆၾၢင်လႆႈ တီႈၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈႁူမ်ႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမႃးၸွမ်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉၸမ်း -

KBZSC- IPO Manager
- Underwriter for the IPO 
VDB Loi - Due Diligence
- Restructuring and other preparation before the IPO
- Preparing and reviewing of the Prospectus
- Submission for the Commission’s approval
- Consultations with the Commission
- Assistance up to commencement of trading
- All legal advisory during and after the IPO
- Amending MOA and AOA to reflect the change in GHKS’s structure
BDO- Internal Control Review
Deloitte- Pricing Support Services of Hydro power Project
Excellence Choice Profession- Internal Control and Reporting System Setting Up
- External Reporting System Setting Up
- Corporate Governance (CG) System Setting Up

ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈ တင်းလွင်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆႁုၼ်ႈ ၵမ်းႁူဝ်တေး (Initial Public Offering, IPO) ၼႆႉ တေတႄႇႁဵတ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2016၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယူႇၼႆ ၶႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ။

6. ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း

လွင်ႈပိူင်ႇငမ်းသုတ်းထီး ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၼႆႉ မီး 12,306 လၢၼ်ႉပျႃးသေ၊ ၵႃႊၶၼ်သုတ်းထီး ႁုၼ်ႈ 1 ၽိုၼ် မီး 225,740 ပျႃး။ မိူဝ်ႈပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်းသုတ်း ပီႊ2016၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼႆႉ မႂ်ႊႁုၼ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းသဵင်ႈမီး 54,518 မႂ်ႊယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ပီႊ2015၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉတွၼ်းသုတ်းထီးႁူမ်ႈႁုပ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 899 လၢၼ်ႉပျႃး။

လွင်ႈမႅင်ႇၵွင်ၼမ်ႉတွၼ်း တႃႇပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း 2015-2016 ၼႆႉ ၵူၺ်းတေပၼ်တႃႇႁုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉထိုင် ပီႊ2015၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ 26,064 ႁုၼ်ႈသေ တႃႇၵွင်ၼမ်ႉတွၼ်း 1 ၵွင်လႂ် တေမႅင်ႇပၼ် 10,000 ပျႃး။ ပေႃးပီႊ2017၊ လိူၼ်ၸၼ်ႇၼိဝ်ႇဝရီႇ 1 ဝၼ်းမႃး တေတေးၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်ၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆယူႇ။

2015-2016 ပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ႁုၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်သႂ်ႇယဝ်ႉ (Paid Up Capital)ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်တိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းသုၼ်ႇ 50,000 သႅၼ်ပျႃးသေ မီးၵႂႃႇ 54,518 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ၊ မိူဝ်ႈပီႊ2016၊ လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်တင်းလိၵ်ႈ မၢႆလိၵ်ႈ-ၵႁၶ/1-4 ၸီႇမၢၼ်ႇ(163)သေ လႆႈလဝ်ႊတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းသုၼ်ႇ(Authorize Capital) တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလွင်ႈလူင်း တိုၼ်းတင်း လွင်ႈၸီႉၸမ်ႈ ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉတိူဝ်းထႅင်ႈၵႂႃႇထိုင် 300,000 သႅၼ်ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်သွၼ်ႇၸႅင်ႈသဵၼ်ႈငိုၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢႆးၼႄဝႆႉ ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ငိုၼ်း2015-2016 ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၽိတ်းပိူင်ႈၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတင်း ၵၢၼ်ပိုတ်ႇပၢႆးၽိတ်းပိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းၵဵင်ႈသႂ်သေယဝ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇပၢႆးၼႄလွင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၼႆဢေႃႈ။

7. ၶေႃႈလူပ်း

ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ၊ ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ် တင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်သေ သႂ်ႇမႃႇသႂ်ႇႁႅင်းၶတ်းၸႂ်သေလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၶွင်ၸုမ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၶဝ်လႄႈသင် ၸင်ႇလႆႈပႆႁွတ်ႈထိုင်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇမၢင်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး တေႃႇထိုင်ၶၵ်ႉၼိုင်ႈတွၼ်ႊၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၶမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၼႆႉ ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉယူႇၵေႃႈယႃႇ ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸူပ်းဢဝ်လႆႈလွင်ႈတၢင်းဢွင်ႇမၢင်ႇ၊ လွင်ႈဢၼ်ၶူင်ႊသၢင်ႈလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တွၵ်ႇၶႅၵ်ႇတႅမ်ႈမၢႆလႆႈ ပိုၼ်းႁၢင်ႊလီႁွမ်ႁိုၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႊထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈတမ်းဝၢင်းမူႇပိူင် ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်သေ လႆႈပွင်သၢင်ႈၸီႉၸမ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵူႊလၢႆပၢႆး ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်လႄႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၽူႈႁူမ်ႈၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်သေ ႁူမ်ႈႁွမ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးသေတီႈသေတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင် တေႃႇတီႈၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မီးတၢင်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တၢင်ႇၽိုၼ ်မၢႆပိုၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။