အမြွှာ စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက်

အမြွှာ စက်မှုလုပ်ငန်း လီမိတက် (TWIN Industry Limited) သည်း ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွဲကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဒေသအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် ယခင်က မြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေနှင့် သံလွင်(ကွမ်းလုံ)ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများတွင် ခွဲကျောက်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများရှိပြီး ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးခွဲကျောက်များ ထုတ် လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။