အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ

1 / 9
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အဓိကသက်ဆိုင်သူများ
ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ [2015/May/1]
2 / 9
စိုင်းအုန်းမြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
3 / 9
ဦးအောင်နန္ဒ MSDES Co., Ltd ၏
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
4 / 9
MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာသန်းအောင်ထွေး
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
5 / 9
MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာကျော်စွာတင့် (ဒု-ပါမောက္ခ)
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
6 / 9
စိုင်းသိန်းကျော် (ထိုစဉ်) ဟိုမွန်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
7 / 9
စိုင်းစောဝ်၊ မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ
အတွင်းရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
8 / 9
ဦးသိန်းဇော် (ရွှေလီဦး)
မြို့နယ်သတင်းထောက်မှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
9 / 9
ဦးသိန်းအောင် (ခရိုင်အင်ဂျင်နီယာ)
ခရိုင်လျှပ်စစ်မှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်မြို့

နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်

  အစီအစဉ်   နေ့စွဲ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်
အချိန် - နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ - စွမ်စော်လူငယ်ဇရပ်၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။
1 / 8
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အဓိကသက်ဆိုင်သူများ
ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့) [2015/May/2]
2 / 8
စိုင်းအုန်းမြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
3 / 8
ဦးအောင်နန္ဒ MSDES Co., Ltd ၏
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
4 / 8
MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာကျော်စွာတင့် (ဒု-ပါမောက္ခ)
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
5 / 8
ဦးထောင်းဂမ်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
တိန်းလုံကျေးရွာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
6 / 8
ဦးခိင်းခမ်းလှိုင်ချစ်၊ (ဟိုပေါ့ကျေးရွာ)
ရွာသူကြီးမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
7 / 8
စိုင်းစံအေး၊ တိန်းလုံ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
8 / 8
စိုင်းခွန်ကျော် GHK စီမံဌာန မန်နေဂျာမှ
ရှမ်းဘာသာ ပြန်ပေးနေပုံ [2015/May/2]

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်မြို့

နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်

  အစီအစဉ်   နေ့စွဲ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်
အချိန် - နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ - ဟိုပေါ့လူငယ်ဇရပ်၊ ဟိုပေါ့ကျေးရွာ၊ တိန်းလုံကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆယ်မြို့။