စိုင်းသန်းထွန်း (စိုင်းလုံ)

ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

ရာထူး-ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်
အသက်-၃၅ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၀.၇၀ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

BA (Hons.) in Buddhism -နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။
MA -ကေလနီယတက္ကသိုလ်၊ ကိုလံဘို၊ သီရလင်္ကာ။
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ -မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘိုမြို့နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ်မြို့များတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဒေတာဘေ့ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာဘာသာရန်များ။
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ -ISO ဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ စာရင်းစစ်သင်တန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၆- ၂၀၁၆ မန်နေဂျာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၄ - လက်ရှိအချိန် ကွန်ပျူတာဌာနအရာရှိမဟိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊ ဉာဏသံဝရ ပညာရေးစင်တာ
၂ဝ၀၆-၂ဝ၀၇ နည်းပြနိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်