စိုင်းအုန်းမြင့်

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

ရာထူး-ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်။
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်
အသက်-၄၉ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၁၃.၁၅ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

B.E (Civil) -ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန် အဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ
၂၀၁၅ - လက်ရှိအချိန် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း (လားရှိုးရုံးခွဲ)
၂၀၁၃ - ၂၀၁၆ ဥက္ကဋ္ဌမူဆယ်မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခွဲကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ကန်ထရိုက်တာမြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ အထက်သံလွင် (ကွမ်းလုံ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
၂ဝဝ၉ - လက်ရှိအချိန် တည်ထောင်သူTWIN Engineering Group
၂ဝဝ၆ - ၂ဝဝ၈ စီမံကိန်းမန်နေဂျာကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေကြီး၊ ချီဖွေငယ်၊ ဝူးထော့၊ ခေါင်လံဖူး၊ ရေလံ၊ ဝဆုတ်နှင့် လာဇာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၆ စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာရွှေလီ-၁ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက
၁၉၉၈ - ၂ဝဝဝ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းယု-ကြူကုတ်နှင့် မိုင်းယု-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးစီမံကိန်း၊ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ဒုတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာမန္တလေး - လားရှိုး - မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး စီမံကိန်း၊ အေးရှေားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်