စိုင်းလင်းပန်

စာရင်းစစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၏ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

ရာထူး-- လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်
အသက်-၄၆ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၁.၄၁ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း - လားရှိုးအထက်တန်းကျောင်း(၂)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၃ - ၂၀၁၆ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၅ - လက်ရှိအချိန် ပိုင်ရှင်BLESSING START ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း