စိုင်းခွန်ကျော်

ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

ရာထူး-ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ၊ ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်။
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်
အသက်-၄၁ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၀.၅၅ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

BE (Mechanical) -ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၄ - ၂၀၁၆ မန်နေဂျာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၀၇ - ၂၀၁၄ -စလင်းကျောက် ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
၂ဝ၀၄ - ၂ဝ၀၆ ဆိုဒ်အင်ဂျင်နီယာHein Engineering Co., Ltd
၂၀၀၃ - ၂၀၀၄ ရုံးအင်ဂျင်နိယာCentral Engineering and Construction Co., Ltd
၁၉၉၈ - ၁၉၉၉ ဆိုဒ်မန်နေဂျာဟော်ဆိုင် မိုင်းနင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်။