စိုင်းခိမ်ခမ်း

လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

ရာထူး-လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီဉက္ကဋ္ဌ၊ ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊။
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်
အသက်-၄၉ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၁.၆၆ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

B.E (Civil) -B.SC(PHYSIS) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၂-၂၀၁၃ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၉၉၁-လက်ရှိအချိန် ပိုင်ရှင်ပြည့်စုံအောင် အီလက်ထရောနစ် ရောင်းဝယ်ရေး