စိုင်းအောင်ကြည်

ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာ

ရာထူး-ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာ။
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်
အသက်-၅၀ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၅.၇၀%
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း -မန္တလေးအထက်တန်းကျောင်း(၁၄)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၁၂ - လက်ရှိအချိန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၉၉၀ - လက်ရှိအချိန် -ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး