နန်းနွမ်းဆိုင်ယိင်း

ပညာရေး

  • B.A. (Philosophy)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

  • ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ တရုတ် - မြန်မာ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
  • ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
  • ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။