နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း

လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

ရာထူး-- လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ၊ ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်။
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်
အသက်-၂၉ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၃.၁၆%
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-တရုတ်ပြည်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ကျော်ညွန့်၏ ချွေးမ

ပညာရေး

BSC(PHILOSOPHY) -မန္တလေး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၂ - ၂၀၁၆ ဒါရိုက်တာဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းပါတနာကျောက်ဆည် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(ဟိုင်လော)
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းပါတနာအေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ တောင်ငူသောက်ရေခပ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း