အလုပ်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရာထူးရွေးချယ်ခြင်းလျှောက်ထားခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက် လစ်လပ်သောရာထူးများကို လစ်လပ်ရာထူးများဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ လစ်လပ်ရာထူးများအတိုင်း မိမိနှင့် သင့်လျော်သည်ဟု ထင်ရသည့် ရာထူးအတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

အလုပ်လျှောက်လွှာများ လက်ခံရပြီးသည့်အခါ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက အလုပ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အလုပ်လျှောက်လွှာကို နည်းလမ်း ၃ မျိုးဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

အွန်လိုင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်လျှောက်လိုလျှင် အလုပ်လျှောက်လွှာ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ပြီး မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ ပညာရေးနောက်ခံ စသည့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက လက်ခံရှိပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာဌာနက ဆန်းစစ်မှုပြုပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်။ လိုအပ်လျှင် မိမိအား ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်စေခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ အင်တာဗျူး မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။

အလုပ်လျှောက်လွှာကို သမရိုးကျနည်းလမ်းအတိုင်း စက္ကူပေါ်တွင် ဖြည့်ပြီး လျှောက်ထားလိုလျှင် အလုပ်လျှောက်လွှာကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုတ်ယူပြီး ပရင့်ထုတ်ထားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများမှလည်း အလုပ်လျှောက်လွှာ ရယူနိုင်သည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာကို လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအတိုင်း ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပြီးလျှင် စကင်ဖတ်ပြီး hr.dept@greathorkham.com တွင် အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပို့မည်ဆိုလျှင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ရုံးလိပ်စာအတိုင်း လိပ်စာတပ်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းရုံးများသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရန် အဆင်ပြေလျှင် လူကိုယ်တိုင်ဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ လိုအပ်သော အချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို မိမိနှင့် တပါတည်း ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်သည်။

အလုပ်လျှောက်လွှာတွင် မိမိလျှောက်ထားလိုသော ရာထူးကို ၃ မျိုးအထိ ဖော်ပြနိုင်သည်။ မိမိအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ထင်သည့်ရာထူးကို အပေါ်ဆုံးမှ အစဉ်လိုက် ဖော်ပြနိုင်သည်။

ရာထူးအတွက် လိုအပ်သော အရည်အချင်းကို နားလည်ခြင်း

မိမိလျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးသည် မိမိ၏ ရှိရင်း အရည်အချင်းနှင့် သင့်တော်ကြောင်း မသင့်တော်ကြောင်းကို သေချာစွာ သိရှိနားလည်အောင် လေ့လာပြီးမှသာလျှင် လျှောက်ထားစေလိုသည်။

အပေါ်စာ (Cover Letter) ရေးသားခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသို့ အလုပ်လျှောက်လွှာ ပေးပို့လျှောက်ထားရာတွင် မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည့် အပေါ်စာတစ်စောင်နှင့်အတူ ပေးပို့စေလျှောက်ထားစေလိုပါသည်။

အပေါ်စာတွင် မိမိလျှောက်ထားသည့် ရာထူးသည် မိမိနှင့်သင့်တော်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ အစွမ်းအစ၊ ဝါသနာ စသည့်အချက်များ၊ အဘယ်ကြောင့် ဤအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဆိုသည့်အချက်များ ထည့်သွင်းရေးသားနိုင်သည်။ မိမိ၏ အပေါ်စာသည် အခြား အလုပ်ရှာဖွေသည့် ပြိုင်ဘက်များများ ယှဉ်ပြိုင်ကျော်လွှားနိုင်မည့် အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်သည်။

အပေါ်စာသည် စာပိုဒ် ၄-၅ ပိုဒ်ခန့်ဖြင့် တိုတောင်းပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားရမည်။ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို ထိမိစွာ ဖော်ပြနိုင်ရမည်။ မိမိလျှောက်ထားသော ရာထူး၊ မိမိ၏ အရည်အချင်းများနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိရမည်။