အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ရှိစေလိုသော ဝန်ထမ်း၏ အရည်အချင်းများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ရိုးသားကြိုးစားမှု၊ သမာသမတ်ရှိမှု၊ မျှတမှု၊ ဘက်မလိုက်မှု စသည့် အရည်အချင်း ရှိသူများ၏ အနာဂတ်အတွက် လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းပေးလျက်ရှိသည်။ သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့်အတူ လုပ်ငန်းများကို လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုလျှင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက သင့်ကို အသင့်ကြိုဆိုနေပါသည်။

သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် လုပ်ငန်းရှာဖွေမည်ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ပြီးမြောက်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် အောက်ပါ အရည်အချင်းများလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။

သမာသမတ်ဖြစ်မှု

အချိန်တိုင်း ဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းတွင် ရိုးသားပြီး ဘက်လိုက်မှု၊ မျက် နှာလိုက်မှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းစင်ရမည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် မူဝါဒများက မိမိ၏ နေ့စဉ်ဘဝ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အပြုအမူများသို့အထိ သြဇာသက်ရောက်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ သမာ သမတ်ဖြစ်မှုသည် ဝန်ထမ်း၏ ကျွမ်းကျင်ပြည့်စုံခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကျောရိုးသဖွယ်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ် စေတနာပြည့်ဝမှု၊ ကျင့်ဝတ်ရှိမှု၊ တာဝန်ကျေပွန်မှု၊ သတ်မှတ်ချိန် အတိုင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ လိုအပ်သည့် ရလဒ်အတိုင်း ရယူနိုင်မှုများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိ တာဝန်ကျရာ၊ ကျွမ်းကျင် ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မည်ကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို မိမိ၏ အရည်အချင်း၊ အစွမ်းအစ၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အားမာန်နှင့် ဂုဏ် အသရေများကို အပြည့်အဝ ပြသနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

အချင်းချင်းလေးစားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ မဟုတ်ဘဲ အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း လေးစားမှု၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိအမှတ်ပြုမှုသည် အားလုံး အလေး ထားရမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ တန်ဖိုး ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ တစ်ဦး၏အားနည်း ချက် အာသာချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လုပ်ငန်းများ ပြီးစီး အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အရေးကြီးသည်။ ချမှတ်ထားသည့်ပန်းတိုင်သည် အားလုံး၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပန်းတိုင်သို့ရောင်အောင် အားလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အသင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိသည် အခြားအဖွဲ့ဝင်၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံကို အသိအမှတ်ပြုရပါ မည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့လုံး၏ အရေးသည် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရေးထက် အမြဲတမ်းအဓိကကျ သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

  တီထွင်ကြံဆနိုင်မှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် တီထွင်ကြံဆနိုင်မှုက မိမိ၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစေနိုင်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်နေကြ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲများအတွက် ကောင်းမွန်ထိရောက်သော အဖြေနှင့် နည်းလမ်းသစ်များကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက အမြဲကြိုဆိုပါသည်။

   အမြဲမပြတ်သင်ယူလေ့လာမှု

မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များတွင် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသိပညာ အတတ်ပညာ များကို အမြဲပြတ်လေ့လာသင်ယူတတ်ရမည်။ မိမိကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်၊ စိတ်ဝင်စားရာနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ နှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။ အမြဲမပြတ် လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း က အစဉ်အားပေးကူညီသည်။ သင်သည် ကုမ္ပဏနှင့် မိမိဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့လာသင်ယူမှုကို ဘယ်တော့မှ မရပ်ပစ်ပါနှင့်။

   စီမံချက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

လုပ်ငန်းဌာနတိုင်းတွင် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိုယ်ပိုင်စီမံချက်များရှိပြီး ယင်းစီမံချက်များနှင့် ဝန်ထမ်းအသီးသီး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံး၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက် ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်နေစေရမည်။ သို့အတွက် အချိန်နှင့် အခြားအရင်းအနှီးများကို ထိရောက် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချတတ်ရမည်။ ဦးစားပေးအချက်များကို သတ်မှတ်ထားရမည်။ စီမံချက်ချချိန်တွင် ဖြစ်လာနိုင်မည့် အဟန့်အတားများကိုလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။

   ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်မှု

ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်မှုဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးသားနိုင်၊ နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုနိုင်ရုံမျှမဟုတ်ပါ။ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ကို ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး တစ်ဖက်သား အား မှန်ကန်စွာ နားလည်စေနိုင်မှုမျိုးကိုဆိုသည်။ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သည့် အရည်အချင်းဆိုသည်မှာ တစ် ဖက်သားပြောဆိုသည်ကို သေချစွာနားဆင်ပြီး သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ် သည်။

   ဖောက်သည်များကို ဦးစားပေးမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ယင်း၏ဖောက်သည်များ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင် အမြဲဦးစားပေးသည်။ ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များအား တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် ဆက်ဆံရမည်။ မိမိ အကျိုးဆောင်ပေးနေသည့် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုနားဆင်ပြီး သင့်လျော် သည့် အဖြေများကို ပေးနိုင်ရမည်။ သို့မှသာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး ကောင်းမွန်သည့်ရလဒ်ကို ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

   တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု

တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်တွင် မိမိ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်သလို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများ ရှိရမည်။ မိမိ၏တာဝန်များကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း အစဉ်မပြတ် အလေးဂရုပြုရမည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးကျေးဇူး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အလေးထားတတ်ရမည်။

   နည်းပညာများအတွက် နိုးကြားခြင်းရှိမှု

မြန်ဆန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် နည်းပညာများကို အမီလိုက်နိုင်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း ဂရိတ် ဟော်ခမ်းအနေဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် နည်းပညာများကို အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံး ချနိုင်ရန် အစဉ်အားပေးပါသည်။ လိုအပ်သည့်သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက် နိုင်ရန် အားပေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ အခွင့်အရေးပေးခြင်း စသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို နားလည်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေရန် လိုအပ်သော ပန်းတိုင်နှင့် လမ်းညွှန်မှုအဖြစ် မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာများဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းစေရုံမျှမက အဖွဲ့အစည်း၏ အနာဂတ်အတွက်လည်း ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်စေပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း

ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ကြီးကျယ်ခန်းနားပြီး သြဇာတိက္ကမနှင့် ပြည့်စုံသော၊ သူတပါးအား လွှမ်းမိုးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းများအတွက် စံပြသဖွယ် ပြုမူ နေထိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ဆိုသည်။ အခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်အောင် ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြုမူသည်။ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များအား ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး တစ်ဖက်တွင်လည်း လိုအပ်ပြီး ပီပြင်ပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ချမှတ်နိုင်ရမည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သူတပါးအားလည်း ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သူများဖြစ်သည်။

တာဝန်ခွဲဝေမှု

မိမိအား ယုံကြည်မှုနှင့် စိတ်ချမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော စီမံခန့်ခွဲသူသည် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်သော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းရှိသော စီမံခန့်ခွဲသူသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သင့်လျော်စွာ ခွဲဝေနိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သူလိုချင်သော ရလဒ်ကို အတိအလင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်း၏ လုပ်ငန်းရလဒ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို တန်ဖိုးထား လေးစားသည်။

စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်

စီမံခန့်ခွဲသူသည် ဝန်ထမ်းများအပေါ် သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လမ်းစဉ်နှင့် ဘဝရည်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းနှင့် ပန်းတိုင်အတွက် လိုအပ်သော အစွမ်းအစများကို ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤဆွေးနွေးချက်များကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် အခါခပ်သိမ်း မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ သို့သော် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရရှိလာသော တုံ့ပြန်ချက်၊ ဆက်လက်ဆွေးနွေးချက်များသည် ဝန်ထမ်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ် ကျေးဇူးများပါသည်။

ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် လုပ်ငန်းအခြေအနေအရ မကြာခဏ အုပ်စုခွဲပြီး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ခေါင်းဆောင်က မိမိအား ပေးထားသည့်တာဝန် ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူသည်လည်း အခြားသူတပါး၏ အထင်အမြင် အယူအဆများကို လက်ခံ နားဆင်ခြင်း၊ ကတိပြုချက်များနှင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံးရက်များကို တစ်ဖန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ထိုက်သင့်သော ချီးကျူးမှု၊ ဆုပေးဒဏ်ပေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များကို ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ ပွင့်လင်းစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ပွင့်လင်းမှုရှိသော၊ မိမိ၏ အကြံအဉာဏ်များကို တန်ဖိုးထားသော လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်ရသည့် ဝန်ထမ်းအနေဖြင့်လည်း ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။