ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အကြောင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၁၂ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့ကြီးများတွင်လည်း ရုံးခွဲထားရှိထားပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပင်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လမ်း တံတားစသည့် အခြေခံအဆောက်အဦ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းတို့ထံမှ လုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း လက်ခွဲကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း သတ်မှတ်စျေးနှုန်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်စျေးနှုန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှာ MCGC ကွန်ကရစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင်လည်း အစပြု အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသည့် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းမှာ ၂၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဟော်တယ်နှင့် အိမ်ယာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရန် စီစဉ်ထားလျက်ရှိသည်။