ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

This article is created or updated on January 10, 2018

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ဦးဆောင်ခြင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကို အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ နှင့် အတူအကွ ပူးပေါင်း၍ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ကျင်းပခြင်း၊ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

လူမှုဆက်ဆံရေး

ဒါရိုက်တာများအား ရှင်းလင်းတိကျသော အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပေးနိုင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များ အပါအဝင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်နေသော အကျိုးစပ်ဆိုင်သူများကို ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်း

ကော်မတီများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် အပါအဝင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံး၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ ဝင်များ၏ ကိုယ်ပိုင် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက် ပုံစံများကို သုံးသပ်ခြင်း။

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက် အောင်မြင်လာစေရန် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများနှင့် လွတ်လပ် ဒါရိုက်တာများအကြား ကောင်းမွန် ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေး ဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက်ခြင်း။

ဒါရိုက်တာ သင်တန်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ဒါရိုက်တာ အသစ်များ ခန့်ထားရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ယင်းတို့အတွက် သင်တန်းပေးရန် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော အဖွဲ့ဝင် လမ်းညွှန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုအပ်ချက်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်းစီ နှင့် အဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုအပ်ချက်များကို သိရှိ နားလည်ပြီး ညွှန်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း။ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အရာရှိချုပ် တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒါရိုက်တာများအား လိုအပ်သော သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အခန်းကဏ္ဍ အားလုံးအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်မှု ရှိစေရန် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ကြည့်ရှုပြီး အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအား ဦးဆောင်မှု ပြုခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် အသစ်များ ခန့်ထားရာတွင် အဖွဲ့ဝင်သစ် သင်တန်းများ ပါဝင် တက်ရောက်စေခြင်းနှင့် လိုအပ်လျှင် ထပ်ဆောင်း လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်သော သတင်းအချက် အလက်များကို သိရှိစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ဆွေးနွှေး ညှိနှိုင်းရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရန်အတွက် လုံလောက်သောအချိန်ပေးခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန်အတွက် အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ ထို အစည်း အဝေးများ၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်း ထားစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးခြင်း အလေ့အထ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် ကော်မတီများ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်စေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ၎င်းတို့၏ ထင်မြင် ယူဆချက်များကို ဖော်ထုတ်ခွင့် အပြည့်အဝ ပေးခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် အကဲဖြတ်ခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့တို့ ကောင်းမွန်သော အဆက်အသွယ်များ ရှိစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှု ရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း။
 • လိုအပ်လျှင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့က ခန့်အပ်ထားသည့် ပြင်ပအကြံပေး အရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးကာ အကြံဉာဏ် များရယူခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မပြေလည်မှုများကို ညွှန်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီအတွင်း အငြင်းပွားမှုများနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်သော ပဋိပက္ခများကို ညွှန်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြောက်စေခြင်း။
 • စံချိန်မီသော ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။