ဒေါ်မူးဟေမာဖြူ

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်နှုဌာန ဒါရိုက်တာ

ရာထူး-လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်နှုဌာန ဒါရိုက်တာ
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်
အသက်-၄၄ နှစ်
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း-၀.၂၀ %
အခြားဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု-မရှိ

ပညာရေး

Bsc(Physics) -Bsc(Physics) ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

အချိန် ရာထူးကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း
၂၀၀၆ - ၂၀၁၆ တာဝန်ခံ၊ လက်ထောက်မန်နေဂျာ၊ မန်နေဂျာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၊ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၉၉၉ - ၂၀၁၅ သင်တန်းနည်းပြအေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ( ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း)
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ လက်ထောက်ဆရာမအေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ( ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း)