Skip to main content
x

လုင်းယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ

လုင်းယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်

ၶူးလူင်လုင်းယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ P.E, A.C.P.E; B.E. Civil ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇပၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီႊ 1963 ။ ၶူႈလူင်ၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတႃႈၵုင်ႈသေ လႆႈၶူး ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မိူဝ်ႈ 1986 ။ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်မႃး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆမိူင် 5 ပီႊသေ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇတပ်ႉသိုၵ်း 10 ပီႊယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ 2003 ၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇတင်ႈၶမ်ႇပၼီႇ Developed Professional Engineering Consultant Co., Ltd. သေ လႆႈၸွႆႈသၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်ႈၵုမ်ၶမ်ႇပၼီႇ Total Learning Academy, Hasty Power Construction Co., Ltd. လႄႈ Y.M.O Co., Ltd. ၸိူဝ်းၼႆႉ 3 ဢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇပိူင်ႇငမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၸင်ႇၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းမိူင်းတႆး(SSDC) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈ Myoma Multopurpose Building Project လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၼ် ၼင်ႇၽူႈၵူတ်ႇထတ်းလမ်ႉသၢၼ် Q.C တႃႇ SSDC ယဝ်ႉ။ ၶူးလူင်ၼႆႉ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ လႆႈဝႂ်တွၼ်းၵႄႇလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉယူႇ။ သမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ၸိုင်ႈတႆးဝႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ႁပ်ႉလၢဝ်ၸွင်ႈ ၶွင် AFEO ၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇလႄႈ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။