Skip to main content
x

u-thein-shwe

လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၵူတ်းမၢႆ
ၶူးလုင်းတဵင်းသူၺ်ႇၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသီႇတီႈဝဵင်းၸလုၼ်ႇ ၼႂ်းတိူင်ႈ ဢေႇရႃႇဝတီႇၼၼ်ႉ ၸူပ်ႈလႆႈသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးလူင် သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပတဵင်ႇသေ လိုၼ်းသုတ်းၸူပ်းလႆႈၶူး B.A တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ RASU ယဝ်ႉ။
ၶူးလူင်ယဝ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈ တႃႇ R.L မိူဝ်ႈ 1984 သေ ပဵၼ်မႃး ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ထၢၼ်ႈသုင် မိူဝ်ႈ 1986 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼၼ်ႉ ၶူးလူင်လႆႈပဵၼ်မႃး ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လုမ်းတြႃးတႅၼ်းၽွင်းသေ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးၵူတ်းမၢႆဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။