Skip to main content
x

ၸၢႆးတိၼ်ႇဢွင်ႇ

ၸၢႆးတိၼ်ႇဢွင်ႇ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ
49 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
2.11%
ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2012 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1983 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး