Skip to main content
x

ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း (ၸၢႆးလူင်)

ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း (ၸၢႆးလူင်)
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် (ၾၢႆႇငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၽွင်းငမ်းၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ)
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ် • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ၾၢႆႇပိူင်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သဵင်ႇ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
35 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
0.70%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
2012 - 2016
Study PhD (Anthoropology)
ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိၻူၼ်း
သႃလယႃး၊ မိူင်းထႆး
2007 - 2008
MA (Busshism & Philosophy)
ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေလၼီႇယ
ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ
2007 - 2008
Database & Web Development
ၵၢၼ်တႅမ်ႈပရူဝ်းၵႅမ်း ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ
ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ
2000 - 2007
BA (Hons.) & Study MA (Buddhism)
ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2016 - 2017
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2015 - 2016
ၽူႈသၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ
ႁူင်းယႃသူႇၶုမ်ႇဝိတ်ႉ
ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းထႆး
2014 – 2016
ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ
ႁူင်းသၢင်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၺႃႇၼသမ်ဝရ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိၻူၼ်း
သႃလယႃး၊ မိူင်းထႆး
2006 -2007
ၶူးပူင်သွၼ်
ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ