Skip to main content
x

ၸၢႆးသၢမ်မၢဝ်း

ၸၢႆးသၢမ်မၢဝ်း (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း)
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
46 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
1.55%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1996 - 2002
BSc. (Botany)
ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ
ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2012 - 2016
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2004 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၶွင်
လၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် "မႂ်ႇသုင်"၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1998 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈႁွင်ႉ လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1998 - 2013
ၸဝ်ႈၶွင်
ၼႃႈၵၢၼ်တီႉသဵင်“Top Studio”လႄႈ ဝူင်းတွႆႇတိုင်ႈ/span>
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး