Skip to main content
x

ၸၢႆးၶဵမ်ၶမ်း

ၸၢႆးၶဵမ်ၶမ်း
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း • ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇထတ်းသဵၼ်ႈ • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ တၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ
49 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
1.66%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1993 - 1996
BSc. (Physics)
ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ၊
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2012 - 2013
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1991 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၶွင်
လၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ “ပျေႉၸုင်ႇဢွင်ႇ”
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး