Skip to main content
x

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး
စာရင်းစစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ
၂၀၁၇ ၊ စက်တင်ဘာ ၊ ၁၈
အသက်
၅၉ နှစ်
ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
0%
အခြားအရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု
မရှိ
ပညာရေး
-
B.com
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
-
CPA
မြန်မာစာရင်းကောင်စီ
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ
၂၀၁၅ - ၂၀၁၇
စာရင်းစစ်
Oriental Highway Co., Ltd.
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ။
၁၉၉၇ - ၂၀၁၄
စာရင်းကိုင်
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ။
၁၉၉၅ - ၁၉၉၆
စာရင်းကိုင်
စာရင်းကိုင်ဌာန
ကျောက်မဲမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ။
၁၉၉၃ - ၁၉၉၄
စာရင်းစစ်
စာရင်းကိုင်ဌာန
လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ။
၁၉၈၃ - ၁၉၉၂
စာရင်းစစ်
စာရင်းကိုင်ဌာန
ကျောက်မဲမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ။