Skip to main content
x

စိုင်းခိမ်ခမ်း

စိုင်းခိမ်ခမ်း
လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ • စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ • အမည်တင်သွင်းရေးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ
၂၀၁၇ ၊ စက်တင်ဘာ ၊ ၁၈
အသက်
၄၉ နှစ်
ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
၁.၆၆%
အခြားအရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု
မရှိ
ပညာရေး
၁၉၉၃ - ၁၉၉၆
BSc. (Physics)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန်
လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
မူဆယ်၊ မြန်မာ
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
မူဆယ်၊ မြန်မာ
၁၉၉၁ - လက်ရှိအချိန်
ပိုင်ရှင်
ပြည့်စုံအောင် အီလက်ထရောနစ် ရောင်းဝယ်ရေး
မူဆယ်၊ မြန်မာ