Skip to main content
x

မမူး ဟေမာဖြူ

မမူးဟေမာဖြူ
လူ့စွမ်းအားအရင်အမြစ်ဒါရိုက်တာ
ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲ
၂၀၁၇ ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၁၈
အသက်
၄၄ နှစ်
ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
၀.၁၀%
အခြားအရာရှိများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု
မရှိ
ပညာရေး
-
BSc (Physics)
ဒဂုံတက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ
၂၀၁၇ - လက်ရှိအချိန်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန ဒါရိုက်တာ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၂၀၁၆ - ၂၀၁၆
တာဝန်ခံ > လက်ထောက်မန်နေဂျာ > မန်နေဂျာ
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၊ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
၁၉၉၉ - ၂၀၁၅
သင်တန်းနည်းပြ
အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း)
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈
လက်ထောက်ဆရာမ
အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း)
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ